על עופר וכלבלב

הקשרים ופעילויות בעקבות הסיפור כאן: על עופר וכלבלב.pdf


טקסט הסיפור לקריאה כאן:

בעברית: על עופר וכלבלב.pdf,  בערבית:  الإيل والكلب.pdf


אביב לירון קורא את הסיפור "על עופר וכלבלב":