ישעיה (שייקה) שמיר
צייר

איור בהשראת סיפוריו של קורצ'אק