ליטל פורת - Lital Porat


ליטל פורת - Lital Porat

מחזאית ובמאית, מייסדת "תאטרון השעה" לילדים ונוער