נתנאל יהודה הלוי - Nathaniel Yehuda Halevi

יזם ופעיל חברתי בתחום אנשים עם מוגבלות. מתמודד עם ניוון שרירים מולד ומתנייד בכיסא גלגלים. שותף מייסד בחברת פתרונות אופנה לנכים, מרצה ומייעץ להנגשת המרחב הציבורי והחברתי

Entrepreneur and social activist in the field of people with disabilities. Copes with congenital muscular dystrophy and moves around in a wheelchair. Founding partner in a fashion solutions company for the disabled, lectures and advises on making the public and social space accessible