דליה מזור - Dalia Mazor

קריינית, מגישת חדשות ומנחת טלוויזיה ישראלית, מאנשי הטלוויזיה המובילים והבולטים של הערוץ הראשון בארבעת העשורים הראשונים לפעילותו. מתנדבת בספריה לעוורים ומקליטה בקולה ספרי קריאה להאזנה.

Announcer, news presenter and Israeli TV host, one of the leading and most prominent television personalities of Channel One in the first four decades of its activity. Volunteers at a library for the blind recording book readings in her voice, for listening. 


אודות דליה מזור בויקיפדיה

דליה מזור - מרכז המרצים בישראל