האחרון בכיתה

על כשרון חבוי ונבואה שאינה מגשימה את עצמה