הצגת תאטרון
מתוך: "ילדי רחוב"

מסר על החיים באמצעות דמויות אלגוריות