מדוע אני אוסף כלים

דוגמה אישית - לחיות על פי הערכים שנאבקים לקידומם