דף מיומנו של אזרח בשנת 2025

כתב יואב השכל, כיתה ח1 בית ספר יצחק רבין, תל מונד. מורה: איריס כץ