הייה כפי שהנך

לקריאת הטקסט לחצו כאן:  הייה כפי שהינך.pdf