גן על צמר גפן

הקשרים ופעילויות בעקבות הסיפור כאן: גן על צמר גפן.pdf


טקסט הסיפור לקריאה כאן: גן על צמר גפן.pdf


יונתן שלף קורא את הסיפור "גן על צמר-גפן":