המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים image
"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר״ (יאנוש קורצאק)

יאנוש קורצ'אק מוכר לכל בעיקר בשל הליכתו ההירואית למוות עם ילדי בית היתומים היהודי שניהל, למרות האפשרות שניתנה לו למלט את נפשו.
קורצ'אק – הסופר, הרופא, האדם והמחנך חינך לאהבת הילד ודרש להעניק לילד זכויות אדם.
מפעל חייו של קורצ'אק מציף ערכים הומניסטיים, אזרחיים ודמוקרטיים הבאים לידי ביטוי גם בסיפוריו ובכתביו.
המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים חבר לפרויקט ההתנדבותי ישראל קוראת קורצ'אק שיזם המכון החינוכי הישראלי ע"ש יאנוש קורצ'אק בשיתוף המכון הפולני בישראל.
הפרויקט נועד לקדם את אותם ערכים על פיהם חי ופעל קורצ'אק, והינם מהותו של המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים. בליבת הפרויקט סרטוני וידאו קצרים בהם שורת אנשים מכל קצוות החברה הישראלית קוראים סיפורים קצרים מאת יאנוש קורצ'אק.
חלקו של המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים בפרויקט הינו בפיתוח מערכי שעור המשלבים ערכים דמוקרטיים ואזרחיים והפותחים צוהר למשנתו החינוכית של קורצ'ק מנקודת המבט האזרחית.

 כניסה למערכי השיעור בפורטל עובדי ההוראה, האגף לחינוך אזרחי וחיים משותפים