מדוע מתפללים

הקשרים ופעילויות בעקבות הסיפור כאן: מדוע מתפללים.pdf

טקסט הסיפור המלא לקריאה כאן: מדוע מתפללים.pdf

טקסט הסיפור מותאם לגיל הרך, לקריאה כאן: מדוע מתפללים - מותאם לגיל הרך.pdf