מה שמו

הקשרים ופעילויות בעקבות הסיפור כאן: מה שמו.pdf


טקסט הסיפור לקריאה כאן:מה שמו.pdf


נגה אפרתי קוראת את הסיפור "מה שמו?"