על הדרורים

הקשרים ופעילויות בעקבות הסיפור כאן: על הדרורים.pdf

טקסט הסיפור המותאם לקריאה כאן: על הדרורים - מותאם לגיל הרך.pdf

טקסט הסיפור המלא לקריאה כאן: על הדרורים.pdf


חיים בלפר קורא את הסיפור "על הדרורים" :