אלה מור ותמיר דור - Ella Mor and Tamir Dor

אלה מור מנהלת בית ספר "פסיפס" במודיעין, ותמיר דור, תלמיד בית הספר.

Ella Mor is the director of the "PSIFFAS" school in Modi'in, and Tamir Dor, a student at the school