אמנון כפכפי - Amnon Kafkafi

מתנדב בעמותת המרכז למלחמת יום הכיפורים ומרצה ביחידת "מעבירי הלפיד" של חיל החינוך בצה"ל

Volunteer at The Center for the Yom Kippur War association and a lecturer in the "Torch Transfers" unit of the IDF Education Corps

https://yadlashiryon.com/news/17-באפריל-2018-אשנב-3-מלחמתו-של-צוות-טנק-שוט/