דורית גרינברג ליס - Dorit Greenberg Lis

ניצב משנה במשטרת ישראל, עורכת דין, ראש היחידה לביקורת ופקודות המשטרה, דור שלישי לניצולי שואה

Deputy Superintendent of the Israel Police, lawyer, head of the unit for auditing and police orders, third generation of Holocaust survivors