ד"ר אסתר (אסתי) שחף פרידמן - Dr. Ester (Esti) Shahaf Friedman

קרימינולוגית, עוסקת בצדק מאחה. נכדתו של יצחק זלצברג, שהיה בורסיסט בבית היתומים היהודי, "דום שירוט", של יאנוש קורצ'אק וסטפה וילצ'ינסקה בוורשה

Criminological, advocates restorative justice. The granddaughter of Yitzhak Salzberg, who was a guide at "Dom Shirot",  Janusz Korczak and Stepa Wilczynska's Jewish orphanage Warsaw