ד"ר מיכל סדן - Dr. Michal Sadan

חוקרת תרבות ואומנות,מרצה ומנחה. לשעבר: מנהלת מוזיאון יד לילד שבבית לוחמי הגטאות והמרכז הארצי לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה בבית יציב

Researcher of culture and art, lecturer and facilitator. Formerly: Director of the Yad LeYaled Museum in the Ghetto Fighters' House and the National Center for Professional Development of Teaching Staff at Beit Yatziv

'הרועה העברי' - גלגולו של דימוי וסמל מספרות ההשכלה לתרבות העברית החדשה בארץ ישראל


הרועה העברי - אתר יד בן צבי