יאיו אברהם - Eyayue Avraham

פעיל חברתי למען קהילת יוצאי אתיופיה, עובד המינהל הקהילתי נווה יעקב בירושלים

Social activist for the Ethiopian community, employee of the Neve Ya'akov Community Administration in Jerusalem 

על סיפור חייו של יאיו אברהם בספר "צבע האדמה"

"מסע ברגליים חשופות" - הרצאה