יורם כהן - Yoram Cohen

אומן ומורה למפוחית, חבר בשלישיית דרור אדלר המתחדשת. תלמידו של שמואל גוגול וממשיך דרכו.

נגן מפוחית כרומטית ובס, חבר בשלישיית דרור אדלר המתחדשת. תלמידו של שמואל גוגול וממשיך דרכו. מלמד במסגרות שונות כולל בתי ספר מנגנים, שיעורים פרטניים, שיעורים בקבוצות. בעל נסיון רב כאמן מבצע וכמורה משך שנים רבות.

Chromatic harmonica and bass player, member of the renewed Dror Adler Trio. A student of Shmuel Gogol and continues in his footsteps. Teaches in various settings including music schools, individual lessons, group lessons. Has a lot of experience as a performing artist and a priest for many years. Has a fast and in-depth study method that includes the basics of music -

יורם כהן מנגן:   

מעוף הדבורה    ולס המחליקים ,  CARUSO,  Summertime

Love Is A Many Splendored Thing

עוד על נגני מפוחית בישראל
Summertimeעוד על נגני מפוחית בישראל