יפה בן-דוד - Yaffa Ben-David

מזכ"לית הסתדרות המורים

Secretary General of the Teachers' Union 

אודות יפה בן דוד