ירין קימור - Yarin Kimor

סופר, במאי, מרצה וקוסם - Writer, director, lecturer and magician

סרטים דוקומנטריים שביים עסקו, ברובם בפרשיות ביטחוניות ובארגוני ריגול, ושודרו בערוץ הראשון של הטלויזיה. כתב שני ספרים בנושא פיתוח חשיבה יצירתית, פיתח משחק קופסה של חידות מחוץ לקופסה וכדי להדגים את תהליכי החשיבה - משתמש בקסמים. מרצה על חשיבה יצירתית ופרזנטציה בארץ ובעולם.

Documentary films directed by Kimor dealt, for the most part, with security affairs and espionage organizations, and were broadcast on the first channel of the television. He wrote two books about developing creative thinking. He also developed a box game of riddles outside the box and to demonstrate the thinking processes - he uses magic. Kimor lectures on creative thinking and presentation in Israel and around the world.

אודות ירין קימור בויקיפדיה

ירין קימור מספר על החלום שלו בגיל 70

ירין קימור באתר הקוסמים

ירין קימור אצל פאולה וליאון
 אודות ירין קימור בויקיפדיה