כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג - Honorable President of the State, Mr. Yitzhak Herzog
הנשיא ה-11 של מדינת ישראל

The 11th President of the State of Israel

לקריאה אודות נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג,  היכנסו לאתר בית הנשיא, כאן