לוס אוריה מיטלמן - Luce Orya Mitelman

שחקנית ומנחת טקסים, יזמית חברתית ומפיקה

Actress and ceremonial facilitator, social entrepreneur and producer