נועה ברוש - Noa Brosh

תלמידת כיתה י"א, לומדת בסדנת תיאטרון. נועה היא נינתו של גדעון האוזנר ז"ל, שהיה התובע מטעם מדינת ישראל במשפט אייכמן

 Eleventh grade student, studying in a theater workshop. Noa is the  great granddaughter of the late Gideon Hausner, who was the prosecutor on behalf of the State of Israel in the Eichmann trial.  נאום הפתיחה של היועץ המשפטי לממשלה, גדעון האוזנר, התובע במשפט אייכמן