נועם לייבמן - Noam Leibman

מדריך מסעות לפולין, מנהל מחלקת חינוך במרכז מורשת, בית העדות ע"ש מרדכי אנילביץ'

Youth Guide to Poland, Director of the Education Department at the Moreshet Center, Mordechai Anielewicz Testimony House