נירה הראל - Nira Harel

סופרת עטורת פרסים, ביניהם פרס מפעל חיים לספרות ילדים, ועורכת ספרי ילדים. פרסמה עשרות ספרים, מרביתם לילדים. מייסדת והעורכת הראשונה של עיתון הילדים פילון. יוזמת מצעד הספרים, מייסדת ועורכת אתר דףדף לעידוד קריאה.

Award-winning author, including a lifetime achievement award for children's literature, and editor of children's books. Published dozens of books, most of them for children. Founder and first editor of the children's newspaper Pilon. Initiator of the Book Parade, founder and editor of the Dafdaf website to encourage reading


נירה הראל, אתר דףדף

ישראל היום - ראיון עם נירה הראל

צומת ספרים - כותרים מאת נירה הראל

נירה הראל - ויקיפדיה

נירה הראל קוראת באתר דףדף, מתוך סיפורי הבית המשותף