עודד מנסטר - Oded Menster

שחקן, מורה למשחק, מדבב ומפיק

Actor, acting teacher, dubber and producer