פנחס (פיני) אביבי - Pinchas Avivi

נשיא העמותה הדיפלומטית הישראלית ושגריר בכיר בדימוס, לשעבר משנה למנכ"ל משרד החוץ, שגריר ישראל בארצות שונות

President of the Israeli Diplomatic Association and retired senior ambassador, former Deputy Director General of the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador of Israel to various countries 

אודות פנחס (פיני) אביבי

אודות העמותה הדיפלומטית הישראלית