פרופ' אורי ינאי -  Prof. Uri Yanay

פרופסור אמריטוס לעבודה סוציאלית באונ' העברית בירושלים, עוסק בקרבנות פשיעה אלימה ובצדק מאחה

Professor Emeritus of Social Work at the Hebrew University of Jerusalem, focuses on victims of violent crime and restorative justic.

האתר של ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

צדק מאחה: עשות משפט ולא צדק

בנימין יונס כמשל