פרופ' אסא כשר - Prof. Asa Kasher

פרופסור אמריטוס מהקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה ופרופסור אמריטוס לפילוסופיה מאוניברסיטת תל-אביב

פרופסור אמריטוס מהקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה ופרופסור אמריטוס לפילוסופיה מאוניברסיטת תל-אביב; ; חתן פרס ישראל לפילוסופיה כללית, 2000; חבר האקדמיה האירופאית למדעים ואמנויות; מחבר קודים אתיים רבים, ביניהם ״רוח צה״ל - ערכים וכללי יסוד״".

Professor Emeritus from the Chair of Professional Ethics and Philosophy of Practice and Professor Emeritus of Philosophy from Tel Aviv University; Winner of the Israel Prize for General Philosophy, 2000; Member of the European Academy of Sciences and Arts; Author of many ethical codes, including "IDF Spirit - Values and Basic Rules

אודות ספרו של פרופ' אסא כשר: "משמעות החיים"

פרופ' אסא קשר עונה על שאלות גולשים