פרופ' בועז סנג'רו - Prof. Boaz Sangero

פרופסור מן המניין למשפטים, חבר סגל בחוג לקרימינולוגיה שבמכללה האקדמית גליל מערבי ובבית-הספר למשפטים שבמכללה האקדמית ספיר, ומייסד האתר "ביקורת מערכת המשפט הפלילי"

Full professor of law, faculty member in the Department of Criminology at the Western Galilee Academic College and the School of Law at the Sapir Academic College, and the founder of the "Review of the Criminal Justice System" website


לכניסה לאתר לחצו כאן: פרופ' בועז סנג'רו: ביקורת מערכת המשפט הפלילי

"ביקורת מערכת המשפט הפלילי" - http://sangero.co.il