פרופ' עדה יונת -  Prof. Ada Yonath

כימאית, פרופ' מן המניין במכון וייצמן, כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009 - Biochemist, full professor at the Weizmann Institute, winner of the 2009 Nobel Prize in Chemistry