צביקה ניר - Tsvika Nir

יו"ר אגודת הסופרים העברים בישראל, סופר, משורר, משפטן ואיש ציבור

Chairman of the Association of Hebrew Writers in Israel, author, poet, jurist and public figure 

אגודת הסופרים העבריים בישראל

על ספריו של צביקה ניר באתר "עברית"