רינה מצליח - Rina Matzliach

עיתונאית, שדרנית טלוויזיה ורדיו ישראלית

Israeli journalist, television and radio broadcaster 

אודות רינה מצליח בויקיפדיה