שחר פיינשטיין גבריאל - Shahar Feinstein Gabriel

איש משפחה, איש חינוך, משפטן, מורה לאזרחות, מוסיקאי, מנהל ומייסד בית הספר השכונתי שפירא בתל אביב יפו

Family man, educator, lawyer, civics teacher, musician, principal and founder of the Shapira neighborhood school in Tel Aviv-Yafo  


אודות בית הספר השכונתי שפירא