שירלי פינטו - Shirley Pinto

אשת ציבור, פעילה לקידום זכויות חירשים וקידום שפת הסימנים. את שירלי מלווה בקריאה קולית ליאת פיג׳ו

A public figure, active in promoting the rights of the deaf as well as sign language

Shirley's reading is accompanied by a voice reading by Liat Peugeot 


"לא נשארת בשקט" - כתבה על שירלי פינטו בכלכליסט