תמר קריגר-ערמוני - Tamar Krieger-Armoni

נשואה ואמא לחמישה בנים, מורה לספרות בתיכון הימלפרב לבנים בירושלים ומורה לספרות במכון כרם להכשרת מורים בירושלים

 Married and mother of five sons, literature teacher at Himmelfarb Boys' High School in Jerusalem and literature teacher at the Kerem Teacher Training Institute in Jerusalem.

מפגשי אבשלום - לזכרו של סגן אבשלום ערמוני ז"ל