אגדה על סודה

לא די בכך שהמאבק צודק, הוא צריך להיות מכוון כלפי המטרה הנכונה