אנטק בורח מאחוזת הרוזן


אנטק בורח מאחוזת הרוזן

ילד רחוב מסביר לפילנתרופ שתרומה ועזרה מועילות רק כשהן עונות על צרכיו של הנתמך ואינן רומסות את כבודו