האיש הרע


האיש הרע

על דעות קדומות ותוצאותיהן הרות האסון