ההגינות אינה מתפלספת

סיפור קצר אודות הגינות ושחיקת ערכים בחברה