הייה כפי שהינך

יחסו של המדריך אל המודרך ואל עצמו

לקריאת הטקסט לחצו כאן: הייה כפי שהינך.pdf