המוקיון

העולם כקרקס - על מה שהם בני אדם ומה שהיו יכולים להיות

לקריאת הטקסט לחצו כאן: המוקיון.pdf