העיר סוּפֶּרְכְּסִיל

עבד כי ימלוך - ביקורת על חברה המקדשת מראית־עין

לקריאת הסיפור לחצו כאן: העיר סופרכסיל.pdf