ידע וספרים - כללי החיים

כדי שילדים ירכשו את מיומנות ההבנה בין ספר טוב לגרוע - יש לאפשר להם לטעות וללמוד מטעויותיהם

לקריאת הטקסט לחצו כאן: כללי החיים - ידע וספרים.pdf