מחר טוב יותר

כתבו: דניאל יוקב ואביב כמיסה, כיתה ח2, בית החינוך רבין, תל מונד. מחנכת: אורית דולב דמשצ׳ק