מחר יהיה טוב-דף מיומנו של אזרח ישראלי בשנת 2025

כתב: אריאל צלליכין, ח7, בית החינוך רבין, תל מונד מחנכת: ענת משה